Překlad ze srbštiny do italštiny
a z italštiny do srbštiny

srbština italština

Překlad ze srbština do italštiny či naopak Vám už nemusí způsobovat vrásky na čele. S online překladačem vět a textů ho dořešit rychle, jednoduše a bezplatně. Pomozte si s ním na výletě či služební cestě. Překládá krátké či dlouhé věty ve formálním i neformálním stylu. Je výborný do PC ale i do mobilu. Dostupný i pro Android a iPhone.

 

srbština - o jazyku

Srbština se říká v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích jako Evropa, Amerika a Asie. Do roku 1992 byla v Jugoslávii úředním jazykem srbochorvatština a až poté se úředním jazykem stala srbština.

Spisovná srbština je založena na štokavském nářečí a má dvě varianty: východní a západní.

italština - o jazyku

Italština je románský jazyk, mluví jím asi 70 milionů lidí, z nichž většina žije v Itálii.

Standardní italština je založena na toskánských dialektech a je "kompromisem" mezi jazyky jižní Itálie a galo-románskými jazyky na severu. Ustálený toskánský standard byl však v průběhu posledních desetiletí mírně ovlivněn dialekty, jimiž se hovoří v Miláně, ekonomickém centru země.