Překlad ze srbštiny do polštiny
a z polštiny do srbštiny

srbština polština

V případě potřeby překladu kombinace jazyků srbština - polština sáhněte po rychlém a bezplatném online nástroji, iprekladač-i. Váš text bude přeložen do několika sekund od jeho vypsání do pole a stisknutí tlačítka přeložit. Jelikož je vhodný i do mobilu a dostupný i pro Android, budete ho mít po ruce v každém případě. Překládat můžete však i přes PC a tablety Kindle, iPad a pod.

 

srbština - o jazyku

Srbština se říká v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích jako Evropa, Amerika a Asie. Do roku 1992 byla v Jugoslávii úředním jazykem srbochorvatština a až poté se úředním jazykem stala srbština.

Spisovná srbština je založena na štokavském nářečí a má dvě varianty: východní a západní.

polština - o jazyku

Polština patří mezi západoslovanský jazyk i čeština, slovenština a lužická srbština. Patří do rodiny indoevropských jazyků.

Ještě v 10. století byla polština a čeština jako jeden jazyk, a pak se začali rozcházet. V 14. století si Poláci a Češi stále rozuměli. Poláci přejali od Čechů křesťanství a proto se mnoho církevních slov podobá češtině. V průběhu několika století však polština probrala mnoho cizích slov z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i v sousedních státech a v mnoha státech světa.