Příslovce frekvence – Adverbs of Frequency

Tyto příslovce dělíme do dvou skupin:

 1. příslovce určité
 2. příslovce neurčité

Příslovce v obou skupinách odpovídají na otázku How often?

Příslovce určité a jejich postavení ve větě

Označujeme jejich určitými, protože přesně naznačují, jak často se aktivita uskutečňuje. Patří sem takové příslovce jako:

 • once, Twice, three, four / several times (a day / a week / a month / a year)
 • daily, weekly, monthly, yearly, annualy
 • every + např. day / week / month / year, morning, afternoon atd.
 • on + Monday, Friday atd.

Tyto příslovce obvykle stojí na konci věty.

I get mails from him Twice a week.

Příslovce neurčité

Neurčité příslovce frekvence odpovídají na otázku Jak často? jen obecně, nekonkretizují kdy, se aktivita uskutečňuje. Patří sem příslovce jako:

 • always, almost always, nearly always
 • generally, normally, regularly, Usually
 • frequently, often
 • Sometimes, occasionally
 • almost never, Hardly ever, scarcely ever, Šelda
 • not … ever, never
 • again and again, at times, every se often, now and again, from time to time, now and then
 • Constantly, continually, repeatedly

Záporný příslovce se nesmějí používat ve spojení se záporným slovesem

 • I Hardly ever see him these days. (Ne: I dont Hardly ever)

Následující příslovce nesmí zesilovat (spojovat) s výrazem very: frequently, occasionally, often, rarely, regularly, seldom

Postavenie neurčitých prísloviek frekvencie vo vete

Bežné postavenie takýchto prísloviek vo vete je pred plnovýznamovým slovesom a po pomocnom slovese:

am always very glad to see you.

You can always see me.

Tieto príslovky môžu stáť aj na konci vety, prípadne na začiatku a to vtedy, ak chceme zdôrazniť frekvenciu daného deja:

I get paid on Friday usually.

Sometimes we get a lot of rain in autumn.

Príslovky ever a never

Ever:

 • vo význame niekedy (at any time) sa používa v otázkach:

Have you ever been to China?

Does anyone ever visit them?

 • vyskytuje sa aj v kladných vetách po if

If you ever need any help, you know where to find me.

Never:

 • používa sa v záporných vetách, pričom plnovýznamové sloveso je vyjadrené v kladnej forme:

He has never smoked.

He never tells the truth.

 • môže byť nahradené záporným tvarom slovesa v spojení s ever pre zdôraznenie v sľuboch, varovaniach:

He wont ever bother you.

Komentáře nejsou povoleny.