Příslovce míry a zesilovací částice – Adverbs of Degree

Odpovídají na otázku „Do jaké míry?“. Nejběžnějšími jsou: almost, altogether, barely, a bit, enough, fairly, Hardly, nearly, quite, rather, somewhat, too. Většina z nich stojí ve větě před slovem, které modifikuje jako např.:

 • přídavná jména: quite good
 • příslovce: quite quickly
 • slovesa: I quite like it.
 • podstatná jména: quite an experience

Příslovce míry často mění význam věty tím že oslabují efekt slova, které modifikují.

 1. „Quite“
  • pokud se spojuje s přídavnými jmény a příslovci, které lze stupňovat, oslabuje jejich význam:The film was quite good. (Celkem dobrý tj. mohl být i lepší)
  • pokud se spojuje se slovy, které nelze stupňovat dead, perfect / ly), nebo se slovy, které v sobě nesou silný stupeň gradace (amazing / ly, astounding / ly), „quite“ v těchto spojeních znamená „absolutely“ nebo „completely „:The news was quite amazing. (Kompletně / naprosto ohromující)
   The bucket is quite full. (Úplně plný)
 2. „Quite a / an“, „quite some“She is quite a woman. (To je ale žena)
  It ‚quite some time since we met each other. (To je ale času)
 3. „Fairly“
  představuje menší stupeň, spojuje se s přídavnými jmény a je méně „pochvalný“ než „quite“The film was fairly good. (Film byl obstojný tj. dal se dívat)
 4. „Rather“
  • má tendenci spojovat se s negativními přídavnými jmény:Frank is clever but rather lazy. (Dost líný)
  • s kladnými přídavnými jmény často vyjadřuje stupeň překvapení:Your results are rather good. (Dost dobré)
  • „Enough“

absolutely, a bit – s non gradable adverbs

Komentáře nejsou povoleny.