Příslovce názorové – Viewpoint adverbs and connectives

Mnoho příslovcí a příslovečným spojení nám říká o postoji vypravěče nebo pisatele k tomu, co říká nebo k osobě, se kterou se vypráví. Patří sem např. Honestly, Frankl, briefly, clearly, evidently, normální a podobně. Tyto příslovce obvykle stojí na začátku věty a od věty bývají odděleny čárkou. Některé mohou stát i uprostřed věty. Tehdy jejich neoddělí čárkou.

Frankl, I don’t like his family relationships.
He tottered along the street. He had evidently drunk too much.

Mnohé příslovce představují dodatek k tomu, co se říká nebo úpravy a shrnutí toho, co bylo řečeno. Jsou potřebné k tom, abychom představili nějakou informaci srozumitelně, v souvislostech.

  1. however, on the contrary– použijeme na zdůraznění kontrastu. Uvádíme je na začátku věty a oddělujeme je od věty čárkou. „However“ může stát i mezi dvěma větami, tehdy je oddělené od obou vět čárkami.I like countryside, however, I prefer living in the city.
    I agree with you. On the contrary, try to put yourself into her shoes place.
  2. at the same time, Meanwhile– používáme k vyjádření děje, který probíhá (probíhal) ve stejné době jako něco jiného. Pokud stojí na začátku věty, oddělujeme je od věty čárkou.He set out for a journey early morning. At the same time, someone broke in and robbed his house.
  3. as a result, Consequently– používáme na soustředění naší pozornosti na výsledek něčehoThe Hikers were too tired after a hard day of hiking and, as a result, they went to bed very early.
  4. Furthermore, Moreover– použijeme, pokud chceme ještě přidat nějakou informaci jako doplněk k tomu, co bylo řečenoThe police were sure he was lying. Furthermore, they had found his Fingerprints everywhere.

Komentáře nejsou povoleny.