Přítomný čas průběhový – Present continuous Tense

Je to čas, který používáme ve spojení s přítomností. Označuje děje, které probíhají v momentě, kdy o nich mluvíme.

Jak tvoříme průběhový přítomný čas

Tvoříme ho pomocným slovesem „to be“ ve spojení s činným příčestím plnovýznamového slovesa t.j. v tvaru „-ing“ (v anglickém jazyce označován jako přítomné příčestí – present participle)

 • sdělovací věty

S (podmět) + is/are + -ing tvar slovesa + zbytek vety

All the students are writing an essay.
My uncle is working in the garden.

Obě věty naznačují, že děje v nich vyjádřené probíhají právě teď, když o nich mluvíme.

 • tázací věty bez tázacího slova

Is/are + S (podmět) + -ing tvar slovesa + zbytek vety

Are all the students writing an essay.
Is your uncle working in the garden.

 • tázací věty s tázacím slovem

Question word + is/are + S (podmět) + -ing tvar slovesa + zbytek vety

What are all the students doing here.
Where is your uncle working now.

 • záporné věty

S (podmět) + is not (isn´t)/are not (aren´t) + -ing tvar plnovýznamového slovesa + zbytek vety

All the students aren´t writing that essay.
My uncle isn´t working in the garden.

Použití průběhového přítomného času

 • označuje děje které probíhají v momentě řeč t.j. právě, když o nich mluvíme S

He is watching the news just now.
I am learning English now.
Are you sitting at the moment?
Why is he doing his homework now?
They aren’t playing hockey at this moment.

Příslovce používané: now, just now, at the moment

 • déle děje, které probíhají v přítomnosti jen dočasně t.j. dnes, tento měsíc, letos a pod. Nemusí probíhat právě teď v momentě řeč.

My Neighbours are building a new house. (Staví ho v tomto období, čili nemusí to být právě v tomto okamžiku, když o tom mluvím)
I am studying to become a lawyer. (Studuji v tomto období)
Are you working on special projects at work?
Aren’t you teaching at the university now? (Mám na mysli v tomto období)

V těchto výrocích není důležité říct jak dlouho nějaká aktivita trvá, ale tímto dějem zdůrazňujeme, že probíhá v současnosti (ne v momentě řeč)

Příslovce používané: these days, this week, this year 

  • vyjádření plánované budoucnosti

Používáme, pokud jsme přesvědčeni, že se něco v blízké budoucnosti stane nebo nestane.

We are going to the cinema tonight.
Our children are visiting us at the weekend.
Isn’t he coming with us tonight?
They ‚re travelling to Croatia on holiday this summer.

Příslovce používané: next (winter), tomorrow morning, tonight a další s referencí do budoucnosti

  • opakované děje s nádechem podráždění (iritace)

přítomný průběhový čas používáme se slovy „always“ a „Constantly“ k vyjádření skutečnosti, že něco přesahující hranice našeho chápání nebo šokující se stále deje.Všimnete si, že tyto věty mají význam jako v jednoduchém přítomném čase, ale obsahují negativní emoce.

She is always dropping things on the floor.
I dont like them because they are always complaining.
He is Constantly talking. I wish he would shut up.
My younger brother wants to be like me and he is Constantly imitatingme.

Příslovce používané: always, Constantly, continually, forever, repeatedly

Tvoření přítomného příčestí

Tvoříme ho přidáním koncovky „-ing“ k základnímu tvaru plnovýznamového slovesa. Většina sloves přibírá koncovku „-ing“ bez změny jejich základního slovesného tvaru:
Waiting, sleeping, visiting, walking, playing

U některých skupin sloves dochází k pravopisným změnám:

   • write – writing, take – taking, change – changing t.j. slovesa končící v základním neurčitkovom tvaru na „e“ (němé „e“, které při výslovnosti neslyšíme) ve tvaru příčestí ztrácejí toto „e“
   • runrunning, putputting, cutcutting – jednoslabičné krátké slovesa zdvojují koncovou souhlásku (v základním neurčitkovom tvaru mají jen 1 samohlásku).

Ale pozor! Beat – beating (v základním neurčitkovom tvaru jsou 2 samohlásky, takže sloveso se nepovažuje za krátké jednoslabičné)

  • begin – beginning, forgetforgetting, preferpreferring – dvojslabičné slova s přízvukem na 2. slabiku (vyznačena je žlutou barvou) zdvojují koncovou souhlásku

Ale differ differing, profit profiting – mají přízvuk na začátku slova, takže nebudou překrývat koncovou souhlásku

Výjimky z pravidel:

quarrelling, signalling, travelling, panicpanic+k+ing = panicking, picnicking

die – dying, lie – lying,  tie – tying

Komentáře nejsou povoleny.