Preklad z turečtiny do slovenčiny
a z slovenčiny do turečtiny

turečtina slovenčina

Preklady z turečtiny môžu byť pre vás užitočné na dovolenke v Turecku alebo na Cypre (kde sa hovorí turecky). Rovnako tak ak potrebujete turecky komunikovať vrámci zahraničného styku, slovensko turecký resp. turecko slovenský prekladač viet a slovník bude šikovnou pomôckou. Táto online verzia (vhodná aj do mobilu) hravo nahradí akýkoľvek prekladový slovník, v rýchlosti a jednoduchosti je sila.  

 

turečtina - o jazyku

Turečtina je turkický jazyk používaný najmä v Turecku, Bulharsku, na Cypre, na území bývalej Osmanskej ríše a je tiež jazykom niekoľkých miliónov imigrantov v krajinách Európskej únie. Turečtina používala výhradne arabské písmo až do roku 1928, kedy bola na popud Kemala Atatürka zavedená latinka.

Medzi turečtinou a inými oghuzskými jazyky, napr. azerštinou, turkménčina či kaškajštinou, je pomerne vysoká úroveň vzájomnej zrozumiteľnosti. Počet hovoriacich ľudí v tejto podskupine dosahuje 100 miliónov a celkový počet hovoriacich ľudí je 125 miliónov.

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.