Preklad zo slovenčiny do angličtiny
a z angličtiny do slovenčiny

slovenčina angličtina

Preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny patria medzi najvyhľadávanejšie. Na Slovenskú je dôležitá angličtina pri zahraničnom styku. Pre preklad z angličtiny do slovenčiny (a naopak) sa hodí tento nástroj, ktorý ho vykonáva online, v mobiloch, v PC - tam, kde potrebujete. Prekladajte slová, vety, texty medzi svetovými jazykmi.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

angličtina - o jazyku

Angličtina je západogermánsky jazyk, pôvodom z Anglicka. Je tretím najrozšírenejším materinským jazykom na svete.

Používa sa v mnohých krajinách ako jeden z úradných jazykov (India, Kanada, Južná Afrika).

Je používaná aj medzi ľuďmi z rôznych krajín, ktorí si navzájom nerozumejú, ale používajú ju ako medzinárodný dorozumievací prostriedok.

Kvôli rozšíreniu v krajinách, kde nie je materinským jazykom, sa vyvinulo mnoho mutácií angličtiny miešaním s jazykom danej krajiny. Tieto dialekty sa nazývajú menami, ktoré vznikli ako slovné hračky najčastejších chýb vo výslovnosti:
- Japlish v Japonsku, v Japonsku je angličtina určená v znakoch, teda majú tendenciu pridávať do slov samohlásky naviac (Japlish - Japulish ...)
- Franglais pre spojenie francúzštiny a francúzskeho slova anglais (angličtina)
- Spanglish pre latinskoamerické prisťahovalcov zo slov Spanish English (španielska angličtina)
- Swenglish (Swedish English) pre švédčinu
- Singlish pre singapurskú angličtinu

Neobratná angličtina v podaní Čechov, ktorí do nej pridávajú českú vetnú stavbu a ďalšie bohemismy, býva niekedy označovaná ako Czenglish.