Preklad zo slovenčiny do chorvátčiny
a z chorvátčiny do slovenčiny

slovenčina chorvátčina

Keďže je Chorvátsko obľúbenou dovolenkovou destináciou, preklad viet zo slovenčiny do chorvátčiny môže byť užitočný. iPrekladac.eu môžete mať po ruke napríklad v mobile (pre Android, iPhone, ale aj Kindle či iPad). Texty a slová môžete prekladať tak z chorvátčiny do slovenčiny i zo slovenčiny do chorvátčiny. Prekladajte online a zadarmo.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

chorvátčina - o jazyku

Chorvátsky je juhoslovanské jazyk chorvátskeho obyvateľstva najmä v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a početných komunitách v zahraničí.

Chorvátsky má celý rad podôb: tri nárečia (čakavština, kajkavština a štokavština - posledná uvedená je základom moderného spisovného jazyka) a tri reflexy staroslovienskej hlásky Jat - ijekavský (dominantný), ikavský (v oblasti Dalmácia) a ekavský (v oblasti východnej Slavónie, k srbským hraniciam). Každé z troch uvedených nárečia sa ešte delí na celý rad ďalších. Rozdiely medzi jednotlivými dialekty sú obrovské; oficiálna podoba jazyka sa od ľudovej reči v niektorých regiónoch veľmi odlišuje a napríklad Chorvát z Dubrovníka si s Chorváti z okolia Bratislavy (kde žije na rakúskom území menej početná chorvátska menšina) nie celkom rozumie.