Preklad zo slovenčiny do gréčtiny
a z gréčtiny do slovenčiny

slovenčina gréčtina

Prekladajte grécke texty rýchlo a jednoducho. Potrebujete pomoc pri dorozumievanie sa grécky, alebo len potrebujete preložiť pár slov, viet, alebo textov - je to jedno, iPrekladac.eu je vám k dispozícii. Využiť môžete klasickú PC verziu, použiť ho môžete v mobile, v Android, ale aj iPhone, či čítačke Kindle. Z gréčtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do gréčtiny - stačí si kliknúť.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

gréčtina - o jazyku

Gréčtina, t.j. grécky (jazyk), je indoeurópsky jazyk používaný autochtonním obyvateľstvom predovšetkým v Grécku, na Cypre a v častiach Turecka, a ďalej v niektorých emigračným krajinách, ako je Austrália, Spojené štáty, Kanada a iné. Novořečtina čiže súčasná gréčtina sa priamo vyvinula zo starogréčtine. Gréčtina tvorí samostatnú vývojovú vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny a vedľa aramejčiny a čínštiny je jazykom s najdlhšou zachovanú literárne tradíciou.