Preklad zo slovenčiny do maďarčiny
a z maďarčiny do slovenčiny

slovenčina maďarčina

Preklad maďarčiny nemusí byť problémom. Ponúkame vám zdarma online prekladač viet a textov z maďarčiny do slovenčiny a naopak zo slovenčiny do maďarčiny. Nebudete mať problém s rýchlym prekladaním textov ani v mobiloch či smartphonoch - naťukajte si do mobilu iPrekladac.eu. Je jedno či máte iPhone, čítačku Kindle, iPod alebo potrebujete preklad pre Android, alebo klasicky na PC.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

maďarčina - o jazyku

Maďarčina je ugrofínske jazyk, ktorým sa hovorí v ??Maďarsku, v častiach srbskej Vojvodiny, na juhu Slovenska, na juhu ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, v častiach rakúskej spolkovej krajiny Burgenlandu, na severozápade Rumunska a v častiach Chorvátska. Maďarsky hovorí celkom približne 13,3 miliónov ľudí.

Jazyk používa spřežky, dlhé samohlásky, prehlásky a dlhé prehlásky.

Maďarčina je úradný jazyk Maďarska, a tým pádom aj jeden z úradných jazykov Európskej únie.

Maďarčina je tiež jedným z úradných jazykov Vojvodiny (Srbsko) a oficiálny jazyk troch samosprávnych obcí v Slovinsku (Hodoš / Hodos, Dobrovnik / Dobrónak a Lendava / Lendva), spolu so slovinčiny.

Maďarčina je tiež oficiálne uznaný jazyk väčšiny obyvateľov alebo ako regionálny jazyk v Rakúsku, Chorvátsku a na slovenskú.

V Rumunsku je oficiálnym jazykom oblasti vo všetkých obciach, mestách a samosprávnych jednotkách s podielom maďarského etnika vyšším ako 20%.