Preklad zo slovenčiny do nemčiny
a z nemčiny do slovenčiny

slovenčina nemčina

Ak potrebujete rýchle preklady nemeckých textov na akýkoľvek účel, je tu iPrekladac.eu. Zvládne preklad slov, viet i celých textov z nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do nemčiny. Prekladač online prekladá zadarmo a je použiteľný aj v mobile, smartphone, iPhone, pre Android, ale aj v browseru čítačky Kindle a klasický PC. Samozrejme zadarmo.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

nemčina - o jazyku

Nemčina je západogermánsky jazyk, ktorým hovorí asi 200 miliónov ľudí na celom svete. V Európe hovorí nemčinou asi 100 mil. ľudí, je druhým najrozšírenejším jazykom po ruštine. V Európskej únii je nemčina tretím najpoužívanejším jazykom. Patrí tiež medzi 10 najpoužívanejších jazykov na svete.

Píše sa latinkou a nevyužíva diakritická znamienka. Zvláštnosťou je, že podstatné mená sa píšu veľkými začiatočnými písmenami. Posledná reforma pravopisu prebehla v roku 1996 a prepracovaná bola v rokoch 2004 a 2006.

Počty hovorcov menšín je však nutné brať s rezervou, čísla sa podľa jednotlivých prieskumov môžu značne líšiť. Tiež predovšetkým v krajinách východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu došlo k návratu do pôvodnej vlasti po r. 1990. K rozhodujúcemu odlivu etnických Nemcov v reprodukčne perspektívnom veku, takže tam možno počas najbližších desaťročí očakávať praktický zánik výskytu nemčiny.