Preklad zo slovenčiny do poľštiny
a z poľštiny do slovenčiny

slovenčina poľština

Preložiť text z poľštiny s nástrojom iPrekladac.eu nie je problém. Poskytuje online preklad zo slovenčiny do poľštiny a späť - z poľštiny do slovenčiny - teda obojstranne. Ak sa chystáte do Poľska a potrebujete vreckový prekladač slov, viet a textov stále po ruke - použite iPrekladac.eu do mobilu (do Androidu, iPhone, Kindle, iPad), alebo štandardne do PC. Tu prekladáte rýchlo, jednoducho a zadarmo.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

poľština - o jazyku

Poľština patrí medzi západoslovanské jazyky ako aj čeština, slovenčina a lužická srbčina. Patrí do rodiny indoeurópskych jazykov.

Ešte v 10. storočí bola poľština a čeština ako jeden jazyk, a potom sa začali rozchádzať. V 14. storočí si Poliaci a Česi ešte stále rozumeli. Poliaci prebrali od Čechov kresťanstvo a preto sa veľa cirkevných slov podobá češtine. V priebehu niekoľkých storočí však poľština prebrala veľa cudzích slov z latinčiny, francúzštiny, nemčiny, češtiny.

Poľsky sa hovorí nielen v Poľsku, ale aj v susedných štátoch a v mnohých štátoch sveta.