Preklad zo slovenčiny do ruštiny
a z ruštiny do slovenčiny

slovenčina ruština

Prekladajte svoje texty pohodlne z ruštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do ruštiny. Náš nástroj vám preloží všetky slová, vety a celé texty, tak na PC v prehliadači, ako aj na telefónoch, mobiloch iPhone, Android, Kindle a ďalších. Ak potrebujete prekladať zadarmo, použite náš nástroj.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

ruština - o jazyku

Ruština je najpoužívanejší slovanský jazyk.

Ako úradný i dorozumievací jazyk cárskeho Ruska sa ruština rozšírila po obrovskej rozlohe východnej Európy a severnej Ázie. Významné rusky hovoriacej menšiny žijú aj v mnohých inak neruských krajinách, ktoré po rozpade Sovietskeho zväzu získali nezávislosť.

V časoch studenej vojny sa ruština stala hlavným dorozumievacím jazykom krajín Varšavskej zmluvy a RVHP, v mnohých z nich sa povinne vyučovala na školách (napr. v Československu do roku 1990). Aj v krajinách nespadajú do sovietskeho bloku bola ruština najčastejšie voleným cudzím jazykom zo slovanských jazykov.

Ruština je oficiálnym jazykom v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Kirgizsku ďalej tiež v moldavskom Podnestersku a Gagauzsku, ukrajinskom Kryme a gruzínskej Abcházsku a Južnom Osetsku. Významné ruskej menšiny žijú na Ukrajine, v Kazachstane, Bielorusku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Uzbekistane a Izraeli.

Kvôli svojmu politickému významu sa ruština stala aj jedným zo šiestich oficiálnych jazykov OSN.