Preklad zo slovenčiny do taliančiny
a z taliančiny do slovenčiny

slovenčina taliančina

Toto je stránka, kde preklady zo slovenčiny do taliančiny a naopak z taliančiny do slovenčiny online zvládnete behom pár sekúnd. Pomocou stránky iPrekladac.eu nie je problém prekladať slová, texty, vety online na webe. Poskytujeme možnosti prekladov do mobilu, iPhone, do Androidu, čítačky Kindle a prakticky každého zariadenia s browserom.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.

taliančina - o jazyku

Taliančina (archaicky Vlastina, tak sa ale niekedy označuje aj arumunština) je románsky jazyk, ktorým hovorí asi 70 miliónov ľudí, žijúcich prevažne v Taliansku.

Taliančina je úradným jazykom v Taliansku, San Maríne a švajčiarskych kantónoch Ticino a Grigioni. Je tiež po latinčine druhým oficiálnym jazykom vo Vatikáne a v niektorých častiach Slovinska a Chorvátska, kde sú talianskej menšiny. Hovorí jej tiež skupiny imigrantov v Luxembursku, USA, Venezuele, Brazílii, Argentíne, Kanade a Austrálii. Je tiež rozšírená na susedný ostrov Malta a v Albánsku.

Medzi uznávané dialekty patrí toskánsky, piemontský, abruzzský, Apulská, umbrijskom, lazijský, marchigianský, cicolansko-reatonsko-aqualský, moliský a ďalšie. Sicilština, sardština a benátština bývajú označované ako za dialekty, tak aj za samostatné jazyky. Okrem nich sa dá hovoriť o dialektoch aj v súvislosti s každým mestom.