Preklad zo slovinčiny do slovenčiny
a z slovenčiny do slovinčiny

slovinčina slovenčina

Okrem iného sa vám preklady zo slovinčiny môžu hodiť na dovolenke, pretože Slovinsko je vyhľadávaná dovolenková destinácia. Náš prekladač preloží všetky vety a texty zo slovinčiny do slovenčiny a späť zo slovenčiny do slovinčiny. Rovnako podporuje aj preklady v mobiloch, mobilných zariadeniach a tabletoch.

 

slovinčina - o jazyku

Slovinčina je juhoslovanské jazyk. Je úradným jazykom v Slovinsku, a teda patrí medzi úradné jazyky EÚ. Ako jeden z miestnych jazykov sa užíva aj v Taliansku a v Rakúsku.

V slovinčine je písaná a vydávaná literatúra. V slovinčine existuje aj niekoľko internetových vyhľadávačov a televíznych staníc.

Slovinčina sa píše upravenou latinkou s pridanými znakmi č, š a ž.. Po dlhých sporoch (tzv. abecedne vojna) medzi slovinskými vzdelanci bola v polovici 19. storočia preberá chorvátska abeceda Ljudevita Gaje, z ktorej boli odstránené znaky, ktoré slovinčina nepoužíva. Tá nahradila predchádzajúci tzv. metelčici a bohoričici, teda písma, ktorá nepoužívala diakritiku, ale pokúšala sa hlásky, ktoré nemajú v latinke ekvivalent, nahradiť úplne novými znakmi - mnohokrát výpožičkami z cyrilika alebo tvorbou ligatúr písmen latinky.

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.