Preklad zo španielčiny do slovenčiny
a z slovenčiny do španielčiny

španielčina slovenčina

Ak sa chystáte do Španielska, alebo len potrebujete prekladať texty, je tu možnosť využiť náš online prekladač zadarmo. Preklad môže byť zo slovenčiny do španielčiny a zo španielčiny do slovenčiny. Potrebujete prekladať v mobile a nielen v PC? Nie je problém - naťukajte si iPrekladac.eu do iPhone, Androidu, ale aj Kindle či iPad.

 

slovenčina - o jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, najbližší češtine z dôvodu historickej príbuznosti aj vzájomného ovplyvňovania najmä v časoch spoločného Československa. Najväčšie rozdiely sú v slovnej zásobe. Slovenčina má jednoduchšie (pravidelnejšie) pravopis i gramatiku ako Čeština; napríklad sa nerozlišujú rody u tvarov slovies minulého času množného čísla a prechodník.

V súvislosti s veľkou zrozumiteľnosťou slovenčiny dovoľuje český právny poriadok užívať slovenčinu, bez prekladateľa alebo tlmočníka v rade právnych a úradných úkonov. Týka sa to spoločenského života na celom území štátu, ale aj súdnictva a úradných dokumentov, kde sa môžu predkladať dokumenty aj v slovenskom jazyku.