Účelové příslovce – Focus adverbs

Účelové příslovce stojí vždy před slovem, které blíže určují, aby na něj zaměřili naši pozornost. Patří sem takové příslovce jako even, just, merely, only, rearly, too, as well, either.

„Even, only“ – jejich postavení ve větě

Na základě. jejich postavení ve větě se mírně liší ve významu. Proto v písemném projevu je třeba zachovávat jejich místo ve větě, aby nedošlo k dvojímu výkladu jejich významu.

Even Paul can repair it. (Dokonce i Paul to ví opravit. = Ačkoli mnohé věci neví, tato je velmi jednoduchá)

Paul can even repair it. (Paul umí dokonce i to oopraviť. = Umí mnohé věci a také tuto dokáže)

Only Henry can repair it. (Jen Henry to ví opravit, nikdo jiný)

Henry can repair only a fridge. (Henry umí ooraviť jen ledničku, nic jiného)

V hovorové řeči není třeba přísně dodržovat jejich postavení ve větě, protože jejich význam můžeme zdůraznit intonací řeči.

„Too“, „as well“, „not …. either“, „also“

 • „Too“ a „as well“ obvykle stojí ve sdělovacích větách na konci věty.
  I can sing and I can play a musical instrument, too / as well.
  (Vím zpívat a také hrát na hudební nástroj)
 • V záporné větě se výrazy „too“ a „as well“ nahrazují slovem „either“

  I can’t sing and I can’t play a musical instrument, either.
  (Nevím zpívat a nevím hrát ani na hudební nástroj)

  Všimněte si! Příslovce „too / as well, either“ jsou vždy odděleny čárkou od zbytku věty.

 • „Too“mění svůj význam podle polohy ve větě:
  • pokud stojí ve větě před přídavným jménem nebo před příslovcem odvozenou z přídavného jména, vystupuje ve významu „příliš“ (too hot – příliš horký / horko)
  • pokud stojí na konci věty, oddělujeme ho čárkou a vystupuje ve významu „také“
 • „Also“ve významu „too / as well“ se používá více v písemné formě než v hovorové. Ve větě se nachází:
  • před plnovýznamovým slovesem:

   Mary also plays tennis.
   She has also arrived.

  • pokud je ve větě více pomocných sloves, vždy stojí za prvním

   They should also have arrived that weekend.

  • „Also“ tak i „too“ a „as well“ se používá ve sdělovacích větách. V záporu bývá nahrazeno výrazem „not …… either“)

Komentáře nejsou povoleny.