Základní anglické fráze

Nejběžnější anglické fráze – slovíčka:
yes – ano
no – ne
maybe nebo perhaps – lze

please – prosím

thanks – děkuji
thank you – děkuji

thanks very much – děkuji velmi pěkně
thank you very much – děkuji velmi pěkně

Následuje několik frází, kterými můžete odpovědět na poděkování:

you’re welcome – prosím
don’t mention it – to nestojí za řeč
not at all – niet za co

Saying hello and goodbye – Jak pozdravit

Následuje několik způsobů jak pozdravit:

hi – ahoj / čau (neformální)
hello – dobrý den / dobrý večer

good morning – dobré ráno (dopoledne)
good afternoon – dobrý den (mezi polednem až 18.00)
good evening – dobrý večer (po 18.00)

Následují výrazy, které naopak můžete použít jako odpověď na pozdrav:

bye – nashledanou
goodbye – nashledanou
Goodnight – dobrou noc

see you! – měj se! / Mějte se!
see you soon! – do časného vidění!
see you later! – uvidíme se později!

have a nice day! – přeji vám / ti hezký den!
have a good weekend! – přeji vám / ti hezký víkend!

Making yourself understood – Aby vám porozuměli

do you speak English? – mluvíte anglicky?

I don’t speak English – nemluvím anglicky
I don’t speak much English – nemluvím velmi dobře anglicky
I only speak very little English – mluvím jen málo anglicky
I speak a little English – říkám jen velmi málo anglicky

please speak more slowly – prosím mluvte pomaleji
please write it down – napište to prosím vás
could you please repeat that? – mohli byste to prosím zopakovat?

I understand – rozumím
I don’t understand – nerozumím

Zažité výrazy

of course – samozřejmě
of course not – samozřejmě, že ne

that’s fine – to je v pořádku
that’s right – to je správně

sure – jistě
certainly – určitě
definitely – určitě
absolutely – absolutně / rozhodne

as soon as possible – co nejdříve

that ‚s enough – to stačí

it doesn’t matter – to je jedno
it ‚s not important – na tom nezáleží
it ‚s not worth it – nestojí to za to

I´m in a Hurry – spěchám
I’ve got to go – musím jít
I´m going out – jdu ven

sleep well – dobrou noc
same to you! – i vám

me too – já také
not bad – ne špatně

I like ...- mám … rád / ráda
him – ho
her – ji
it – to

I don’t like ... – nemám … rád / ráda
him – ho
her – ji
it – to

Komentáře nejsou povoleny.